Δοκιμάστε τη δύναμη μας, 365 μέρες κοντά σας από το 2004
Η συλλογική γνώση και εμπειρία μας, η πλαισίωση με μόνιμους συνεργάτες από Ελλάδα και εξωτερικό, εγγυώνται την πληρότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Σκοπός μας είναι η αμερόληπτη Διαπίστευση Υπηρεσιών Πιστοποίησης στους πελάτες μας, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Μετρήσεις Φυσικών & Χημικών Παραγόντων

Η εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο PRO.EX. ΕΞΥΠΠ αδειοδοτήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2004, με σκοπό την υψηλή παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας, καθώς και ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης της Ασφάλειας (φυσικής και λειτουργικής) .

Υγεία & Ασφάλεια

Στο άρθρο 45 του Ν. 3850/2010 παρ. 2 αναφέρεται η υποχρέωση του εργοδότη να ορίζει μεταξύ άλλων τους εργαζόμενους που θα είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των μέτρων, που αφορούν τις Α’ Βοήθειες και την εκκένωση των χώρων από τους εργαζόμενους.

Εκπαίδευση

Δίκτυο PROEX

Η εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο PRO.EX. ΕΞΥΠΠ αδειοδοτήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2004, με σκοπό την υψηλή παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας, καθώς και ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης της Ασφάλειας (φυσικής και λειτουργικής) .

Security Master Plan

Η PRO.EX. Cert αντιπροσωπεύει Ελληνικούς φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο Αξιολόγησης της συμμόρφωσης και Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης παρέχοντας διαπιστευμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Πιστοποιήσεις

Πως Eργαζόμαστε

                 

 

 

Περισσότερα

Η εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο PRO.EX. ΕΞΥΠΠ αδειοδοτήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2004, με σκοπό την υψηλή παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας, καθώς και ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης της Ασφάλειας (φυσικής και λειτουργικής) .

Σχέδιο Εκτάκτων Αναγκών

Η PRO.EX. – ΕΞΥΠΠ διαθέτει εξειδικευμένα Στελέχη για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων 2016/679 GDPR.

ΕΕ 2016/679 GDPR

Εταιρικά Νέα

Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
Τρίτη, 28 Απριλίου 2020
“Σταματήστε την πανδημία: η ασφάλεια και η υγεία στην...
Read More...
Eνημέρωση σχετικά με τη λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 για τις ευπαθείς ομάδες εργαζομένων
Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020
Επισυνάπτουμε αυτά που η νομοθεσία περιγράφει ως...
Read More...
UP
DOWN