Γενική ταυτότητα PRO.EX.

Η μετάβαση στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία προϋποθέτει καινοτόμες ιδέες και πρωτοποριακές συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Η στόχευση της Pro.Ex. είναι να αποτελέσει για εσάς αξιόπιστη και σίγουρη λύση παροχής υπηρεσιών συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, Ασφάλειας & Υγείας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας, με ανταγωνιστικές τιμές και υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες στα πλαίσια ενός προστατευόμενου και εχέμυθου περιβάλλοντος συνεργασίας.

Το πλήθος των έργων που έχουν υλοποιηθεί και υλοποιούνται στους τομείς της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας καθώς και οι πιστοποιήσεις συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σε όλους σχεδόν τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε μόνιμες συνεργασίες με τους πελάτες μας, η επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία των στελεχών μας, αποτελούν εργαλείο ανάπτυξης και επέκτασης του πελατολογίου μας.

Ημερίδες

Χορηγία σε Ημερίδες

 

UP
DOWN