Συστήματα B.R.C. (BRITISH RETAIL CONSORTIUM) GLOBAL STANDARD

Τι είναι το BRC Food και σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται?

Ο Βρετανικός Οργανισμός Λιανεμπορίου (BRC) έχει εκδώσει ένα Τεχνικό Πρότυπο (BRC Food) για τις επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label), προϊόντα προς εξαγωγή και προϊόντα που απευθύνονται σε Super Markets. Το πρότυπο αυτό έχει αναπτυχθεί το 1998 από τον Βρετανικό Οργανισμό Λιανεμπορίου (British Retail Consortium) για να βοηθήσει τους πωλητές λιανικής στην τήρηση των νομικών υποχρεώσεών τους και για να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

Σκοπός του BRC:

είναι η συνεχής αξιολόγηση όλων των επιχειρήσεων, που προμηθεύουν ή σκοπεύουν να προμηθεύσουν τις προαναφερθείσες υπεραγορές με επώνυμα (branded) προϊόντα, για τήρηση των προδιαγραφών που ορίζονται από το BRC Global Standard. Μεγάλη σημασία και προσοχή έχει δοθεί ώστε να γίνεται αρτιότερος έλεγχος των φυσικών κίνδυνων και των αλλεργιογόνων ουσιών . Μπορεί κάλλιστα να συνδυαστεί και με εφαρμογή άλλων προτύπων Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων όπως ISO 9001:2008, BRC, ISO 22000:2005.

Οφέλη του BRC

Μερικά από τα πλεονεκτήματα και οφέλη που ένας Οργανισμός μπορεί να αποκομίσει από την πιστοποίηση του συστήματός του, βάσει των απαιτήσεων του εν λόγω προτύπου, αναφέρονται παρακάτω:

  • Αυξημένη Ανταγωνιστικότητα
  • Νέες συνεργασίες με μεγάλα supermarkets, που απαιτούν οι προμηθευτές τους να είναι πιστοποιημένοι κατά BRC. (Άνοιγμα στις εξαγωγές)
  • Συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις
UP
DOWN